תחומי עיסוק

קרנות גידור

עם תודעת שירות גבוהה, ניסיון רב שנים ונגישות אישית, המשרד מטפל במגוון התחומים המסחריים, תוך התמקדות בהקמה וליווי שוטף של שותפויות השקעה פרטיות ('קרנות גידור'), מסוי, ציות לרגולציה בשוק ההון, ליווי יזמים ומשקיעים בחברות הזנק וטיפול בעסקאות בינלאומיות מורכבות. ​ המשרד מספק ללקוחותיו שירות כולל המבוסס על ניסיון פרקטי של מעל 20 שנים בתחומי המשפט המסחרי והינו בעל קשרים עסקיים הדוקים עם נותני שירותים בישראל ומחוצה לה, לרבות משרדי רואי חשבון, חברות נאמנות ואדמיניסטרציה, מאגרי מידע יחודיים, משווקים, בנקים וברוקרים. התפתחות תחום שותפויות ההשקעה הפרטיות בעשור האחרון, הפכה את המשרד למוביל בישראל בתחום זה. המשרד משרת מספר גדול של קרנות פרטיות על מנהליהן ומספק ליווי כולל - מתחילת דרכן, עבור באיזונן התקציבי והסדרת תחום המיסוי וכלה בגידול נכסיהן.

הון סיכון והייטק

מתן שירותים משפטיים לקרנות הון סיכון וחברות היי-טק, החל משלב גיוס ההון, עבור בפעילות שוטפת של הקרנות והחברות (לרבות טיפול בכל הקשור לניהול ההשקעות בקרן), וכלה בשלב מכירת החברות. השירות כולל הכנה וטיפול בכל סוגי מסמכי הקרן - מזכר עקרונות, מזכר הקצאה פרטית (Private Placement Memorandum), הסכם שותפות, הסכם הצטרפות והסכמי ניהול מורכבים הנדרשים בקרנות, וכן כל מערך ההסכמים הנדרש בעת השקעת הקרן בחברות מטרה ומימוש ההשקעות (הסכמי בעלי מניות, הסכמי רכישת מניות וכיוצ"ב).

שוק ההון

טיפול משפטי בכל תחומי הפעילות של המתווכים הפיננסיים השונים ויתר הגופים המוסדיים הפועלים בארץ, ובהם מנהלי תיקי השקעות, קרנות נאמנות, קרנות גידור, קרנות השתלמות, קרנות פנסיה, קופות גמל, חתמים, מפיצים, סוכנויות ביטוח ועוד; הטיפול כולל את כל היבטי הרגולציה, רישוי, מזכירות חברה, ממשל תאגידי, אכיפה פנימית ואכיפה מנהלית ודיני איסור הלבנת הון. בתחום סוכנויות הביטוח, הטיפול כולל את כל שלבי הפעילות של הסוכנות, מייסוד החברות וקבלת האישורים וההיתרים הנדרשים להפעלתן, דרך ייעוץ משפטי שוטף לסוכנות, לרבות בתחום הממשל התאגידי והאכיפה הפנימית ובכל יתר ההיבטים המסחריים וההתקשרויות החוזיות של הסוכנות.

ניירות ערך

ליווי משפטי שוטף לחברות שהנפיקו (או שוקלות להנפיק) לציבור מניות ואגרות חוב, לרבות בייצוגן מול רשויות ההסדרה (רגולטורים), חתמים, משקיעים, בעלי מניות, טיפול בעסקאות בעלי שליטה ועוד. הליווי המשפטי כולל הכנת תשקיפים, דיווחים מיידיים ותקופתיים לרשות ניירות ערך ולבורסה לניירות ערך, שירותי מזכירות חברה, אכיפה מנהלית ועוד.

ניירות ערך

ליווי משפטי שוטף לחברות שהנפיקו (או שוקלות להנפיק) לציבור מניות ואגרות חוב, לרבות בייצוגן מול רשויות ההסדרה (רגולטורים), חתמים, משקיעים, בעלי מניות, טיפול בעסקאות בעלי שליטה ועוד. הליווי המשפטי כולל הכנת תשקיפים, דיווחים מיידיים ותקופתיים לרשות ניירות ערך ולבורסה לניירות ערך, שירותי מזכירות חברה, אכיפה מנהלית ועוד.

הון סיכון והייטק

מתן שירותים משפטיים לקרנות הון סיכון וחברות היי-טק, החל משלב גיוס ההון, עבור בפעילות שוטפת של הקרנות והחברות (לרבות טיפול בכל הקשור לניהול ההשקעות בקרן), וכלה בשלב מכירת החברות. השירות כולל הכנה וטיפול בכל סוגי מסמכי הקרן - מזכר עקרונות, מזכר הקצאה פרטית (Private Placement Memorandum), הסכם שותפות, הסכם הצטרפות והסכמי ניהול מורכבים הנדרשים בקרנות, וכן כל מערך ההסכמים הנדרש בעת השקעת הקרן בחברות מטרה ומימוש ההשקעות (הסכמי בעלי מניות, הסכמי רכישת מניות וכיוצ"ב).

קרנות גידור

עם תודעת שירות גבוהה, ניסיון רב שנים ונגישות אישית, המשרד מטפל במגוון התחומים המסחריים, תוך התמקדות בהקמה וליווי שוטף של שותפויות השקעה פרטיות ('קרנות גידור'), מסוי, ציות לרגולציה בשוק ההון, ליווי יזמים ומשקיעים בחברות הזנק וטיפול בעסקאות בינלאומיות מורכבות. ​ המשרד מספק ללקוחותיו שירות כולל המבוסס על ניסיון פרקטי של מעל 20 שנים בתחומי המשפט המסחרי והינו בעל קשרים עסקיים הדוקים עם נותני שירותים בישראל ומחוצה לה, לרבות משרדי רואי חשבון, חברות נאמנות ואדמיניסטרציה, מאגרי מידע יחודיים, משווקים, בנקים וברוקרים. התפתחות תחום שותפויות ההשקעה הפרטיות בעשור האחרון, הפכה את המשרד למוביל בישראל בתחום זה. המשרד משרת מספר גדול של קרנות פרטיות על מנהליהן ומספק ליווי כולל - מתחילת דרכן, עבור באיזונן התקציבי והסדרת תחום המיסוי וכלה בגידול נכסיהן.

שוק ההון

טיפול משפטי בכל תחומי הפעילות של המתווכים הפיננסיים השונים ויתר הגופים המוסדיים הפועלים בארץ, ובהם מנהלי תיקי השקעות, קרנות נאמנות, קרנות גידור, קרנות השתלמות, קרנות פנסיה, קופות גמל, חתמים, מפיצים, סוכנויות ביטוח ועוד; הטיפול כולל את כל היבטי הרגולציה, רישוי, מזכירות חברה, ממשל תאגידי, אכיפה פנימית ואכיפה מנהלית ודיני איסור הלבנת הון. בתחום סוכנויות הביטוח, הטיפול כולל את כל שלבי הפעילות של הסוכנות, מייסוד החברות וקבלת האישורים וההיתרים הנדרשים להפעלתן, דרך ייעוץ משפטי שוטף לסוכנות, לרבות בתחום הממשל התאגידי והאכיפה הפנימית ובכל יתר ההיבטים המסחריים וההתקשרויות החוזיות של הסוכנות.